בדיקות מעבדה

בדיקות מעבדה– ת"י 931
בדיקות מעבדה- ת"י 921
בדיקות מעבדה- ת"י 1733
בדיקות מעבדה – ת"י 1596
בדיקות מעבדה- ת"י 755
בדיקת גלגילונים
בדיקת דלתות אש
בדיקות אפיון לחצי מים
מגוון רחב של בדיקות לענף הבניין
בדיקת מערכות כיבוי אש בגז
בדיקת מערכות כיבוי אש בארוסול
בדיקת אינטגרציה
בדיקת תגובות בשריפה
לבדיקת מערכת גילוי אש ובקרת עשן
בדיקת מערכת מיזוג אוויר
בדיקת חוזק הדבקות
בדיקת אטימות ממ"מ/ ממ"ק
בדיקת טיח פנים ממ"מים
בדיקת טיח ממ"ק
בדיקת אטימות ממ"ד
בדיקת מעקה
בדיקת זיהוי חומרי בניה ועמידות באש
בדיקת נר עשן
בדיקת מערכת אבן
בדיקת חוזק הדבקות אבן
תקרה אקוסטית
בדיקת חדר משאבות
בדיקת מערכת גלאים
בדיקות בטון טרי
בדיקת בטון קשוי
בדיקת בטון קל
בדיקות רדיוגרפיות
בדיקת חיפויים
בדיקת תערובת בטון
בדיקות קרקע
בדיקת מתקני תברואה