בדיקות מעבדה

בדיקות מעבדה– ת"י 931
זיהוי אלמנטים וחומרי בניין במסגרת הגנה פסיבית והפרדות אש בין הגפים. בדיקה זו תבדוק את המוצרים וחומרי הגלם שהותקנו באתר ותבדוק האם עומדים בדרישות של תוכנית הבטיחות.
קראו עוד
בדיקות מעבדה- ת"י 921
זיהוי תגובות השריפה של חומרי הבניין. בדיקה זה תבדוק את המוצרים שהותקנו בבניין האם הם עומדים בדרישות.
קראו עוד
בדיקות מעבדה- ת"י 1733
תקן זה מתחלק לשני חלקים- * הוא בחירתו של הציפוי המינרלי המותז על גבי ציפוי רכיבי הבניין מפלדה והשמתו לשם שיפור עמידות חומרי הבניין בעט שרפה * קובע את תכונות הנדרשות מחומרים המשתמשים ציפוי מינרלי שאיתו מתיזים על הפלדה ואת שיטות הבדיקה של תכונות האלו.
קראו עוד
בדיקות מעבדה – ת"י 1596
תקן זה קובע את הדרישות המינמליות להתקנת מערכת מתזים אוטומטיות של כיבוי אש ואת ההגנה מפני חשיפה לאש הנידונות בתקן.
קראו עוד
בדיקות מעבדה- ת"י 755
בדיקה 755 תתקיים לפי הדרישות שמופיעות בבדיקה 921 של התגובות בשריפה של חומרי הבניין.
קראו עוד
בדיקת גלגילונים
בדיקת הגלגלונים מתבצעת בהתאם לדרישות התקן 2206 שמפרט דרישות ושיטות בדיקה של גלגלונים לכיבוי אש המיועדים להתקנה בבניינים ומשתמשים בעבודות בנייה. החלק השני של התקן מפרט דרישות להתקנה והחזקה של הגלגלונים וכן דרישות לאספקת מים אליהם.
קראו עוד
בדיקת דלתות אש
בדיקת דלתות אש מתבצעת לפי תקן 1212 וכל חלקיו ומפרט על מכללי דלתות עשן המשתמשים לשמירה על חיי אדם והגנה על רכוש. בתקן נקבעו דרישות הנוגעות להובלה ואחסון של דלת האש לפני התקנתה, דרישות התקנה ובדיקות שיש לבצע בהמלך התקנת הדלת וסיומה. כמו כן נקבעו בתקן דרישות תפקוד של הדלת המותקנת.
קראו עוד
בדיקות אפיון לחצי מים
בדיקת אפיון לחצי מים נועדה כדי לבדוק האם לחץ המים וכמות המים המגיעים מרשויות המים החיצוניות מספיקים עבור הדרישות והצרכים של מערכת הספרינקלרים במבנה. תקינות צינורות המים המובילות אל מערכות כיבוי וגילוי האש קריטית לפעולה תקינה של המערכות בזמן חירום.
קראו עוד
מגוון רחב של בדיקות לענף הבניין

לענף הבניה יש מגוון רחב של בדיקות ודרישות אותם חייב לבצע על המבנה .

פילו יועצים תבצע עבורכם את כל הבדיקות הנדרשות בצורה הטובה , המקצועית והמהירה ביותר.

קראו עוד
בדיקת מערכות כיבוי אש בגז
בדיקת מערכת כיבוי האש בגז מתבצעת לפי תקן 1597 שכולל דרישות מינימום עבור מערכת כיבוי האש האוטומטית בגז, כיבוי בהצפה מלאה. המערכת משתמשת לכיבוי אש בחללים שבהם לא ניתן להשתמש בכיבוי האש במים.
קראו עוד
בדיקת מערכות כיבוי אש בארוסול
בדיקת מערכת כיבוי אש בארוסול מתבצעת לפי התקן הישראלי 5201 המיועדים לכיבוי אזורים לא מאוכלסים.
קראו עוד
בדיקת אינטגרציה
בדיקת האינטגרציה היא בדיקה שנועדה לוודא את תפקודם של כל רכיבי מערכת כיבוי וגילוי האש. רשות הכבאות דורשת ביצוע של בדיקת האינטגרציה על ידי מעבדה מאושרת הפועלת לפי הכללים והתקנים של רשות הכבאות. בעזרת בדיקת האינטגרציה מגלים האם התכנון וההתקנה של כלל המערכות עובד כראוי ובסנכרון הנכון.
קראו עוד
בדיקת תגובות בשריפה

בדיקת תגובות שריפה מתנהלת בהתאם לתקן 921 על כל חלקיו . תקן זה מפרט דרישות לסיווג חומרי גימור של קירות, תקרות, רצפות ועוד.. לפי תגובתם בשריפה, יעוד המבנה והאזור בו הוא נמצא.

בנוסף תקן זה קובע דרישות לסיווג חומרי פלסטיק וגגות לפי התפשטות האש בהם.

קראו עוד
לבדיקת מערכת גילוי אש ובקרת עשן

בדיקת מערכת גילוי האש ובקרת עשן מאתרת בימני אש ועשן לפני השריפה ומכבה אותם ובכך מצילה חיי אדם ורכוש. בדיקת מערכת גילוי אש מתבצעת לפי תקן 1220 המדבר על התקנה , דרישות ותחזוקה של מערכת הגלאים.

קראו עוד
בדיקת מערכת מיזוג אוויר

בדיקה ותחזוקה שנתית של מערכת מיזוג האוויר הנבדקת לפי תקן 1001 הדן בבניה, התקנה, והפעלה של המערכת מיזוג.

קראו עוד
בדיקת חוזק הדבקות

בדיקת חוזק הדבקות נבדקת לפי שלושה תקנים רלוונטים –

  1. ת"י 2378 חלקים 2-6
  2. ת"י 1872 חלקים 2, 4-5
  3. ת"י 1555 על כל חלקיו.

בבדיקה זו בודקים את חוזק הדבקות הצבע או הטיח כלפי המבנה.

קראו עוד
בדיקת אטימות ממ"מ/ ממ"ק

בדיקת אטימות ממ"מ וממ"ק נדרשת על ידי פיקוד העורף כל תקופה מסוימת.

אטימות הממ"מ וממ"ק הכרחית ואף עשויה להציל חיי אדם בזמן מלחמה. בבדיקה מחפשים ליקויים בדלת , בחלון ועוד.. ומוודאים שאין פתחים שאינם תקינים שיכולים להיגרם מקידוחים שונים.

קראו עוד
בדיקת טיח פנים ממ"מים

בבדיקת טיח פנים נבדק מראה הטיח, שהוא מראה אחיד ויכול להוות כתחתית לצבע.

קראו עוד
בדיקת טיח ממ"ק
קראו עוד
בדיקת אטימות ממ"ד

בדיקת אטימות הממ"ד נדרשת על ידי פיקוד העורף כל תקופה מסוימת.

אטימות הממ"ד הכרחית ואף עשויה להציל יי אדם בזמן מלחמה. בבדיקה מחפשים ליקויים דלת הממ"ד, בחלון ועוד.. ומוודאים שאין פתחים שאינם תקינים שיכולים להיגרם מקידוחים שונים.

קראו עוד
בדיקת מעקה

בדיקת מעקה נבדקת לפי תקן 1142 של מכון התקנים הישראלי ובודקת את תקינות המעקה על מנת למנוע אסונות ונפילות . בבדיקה נבדוק את החוזק, המרחקים בין העמודים, ותקינות זכוכית או חומרי בניה אחרים.

קראו עוד
בדיקת זיהוי חומרי בניה ועמידות באש

בדיקת זיהוי חומרי בניה ועמידות באש הכי בין הבדיקות החשובות ומצילות חיי אדם. הבדיקה מתבצעת לפי תקן 921 המדבר על תגובות בשריפה של חומרי הבניה השונים. על מנת להמשיך בבניה צריך לוודא שחומרי הבניה צריך לוודא שחומרי הבניה עומדים עומדים בכל התקנים והדרישות של הכבאות . פילו יועצים מתחייבת להעביר את הבדיקה בצורה הבטוחה והמהירה ביותר.

קראו עוד
בדיקת נר עשן

מטרת הבדיקה היא לוודא את כיוון האוויר בממ"ד, במהלך הבדיקה מזרימים עשן בחלל החדר כדי לראות ממשית את כיוון הזרימה.

קראו עוד
בדיקת מערכת אבן

בדיקת מערכת אבן (שליפת אבן) מתבצעת לפי תקן מס' 2378 וכל חלקיו. בבדיקה זו נבדוק את לוחות האבן על הקיר , אופן וחוזק ההדבקה ונוודא שעומד בדרישות התקן.

קראו עוד
בדיקת חוזק הדבקות אבן
קראו עוד
תקרה אקוסטית

בדיקת תקרה אקוסטית עובדת לפי תקן 5103. הבדיקה משתנה בהתאם למבנה ובה בודקים את אופן התקנת התקרה ואת היכולת שלה לעמוד העומס. הבדיקה מתבצעת על ידי מכשיר מיוחד שבודק שהתקרה אכן עומדת בעומס הנדרש ובדרישות התקן.

קראו עוד
בדיקת חדר משאבות

תחזוקת חדרי משאבות לכיבוי אש לפי דרישות התקן חיונית מאוד ואף מצילת חיים במקרה של שריפה.

 

קראו עוד
בדיקת מערכת גלאים

תפקידה של מערכת הגלאים היא לזהות שריפה בשלב המוקדם ביותר תוך צמצום הנזק וכיבוי השריפה בזמן הקצר ביותר. בדיקת מערכת הגלאים מתבצעת לפי כל התקנים הנדרשים ויכולה למנוע אסון ולהציל חיי אדם.

קראו עוד
בדיקות בטון טרי

בדיקת חוזק לחיצה לפי תקן 26 של מכון התקנים.

קראו עוד
בדיקת בטון קשוי

בדיקת עומק החדירה של מים בלחץ ועמידותם בשחיקה וחוזק הבטון לפי התקנים הרלוונטיים.

קראו עוד
בדיקת בטון קל

בדיקת הבטון הקל נבדקת לפי תקן 1513. בבדיקה זו נבדוק כושר ספיגות , רטיבות, מסה מרחבית ועוד..

קראו עוד
בדיקות רדיוגרפיות
קראו עוד
בדיקת חיפויים

בדיקה המתקיימת לפי תקן 2378 וכל חלקיו.

הבדיקה מתחלקת ל 6 חלקים:

  1. אבן טבעית לחיפוי ודרישות כלליות ממערכת החיפוי.
  2. קירות מחופים בקיבוע רטוב.
  3. קירות מחופים בקיבוע יבש.
  4. קירות מחופים בשיטת הדבקה בשילוב קיבוע מכני.
  5. אלמנטים טרופים ושיטות חיפויי מתועשות.
  6. קירות מחופים בשיטת הקיר הכפול.

פילו יועצים תעביר את הבדיקה בשיטה הטובה והמהירה ביותר.

קראו עוד
בדיקת תערובת בטון
קראו עוד
בדיקות קרקע
קראו עוד
בדיקת מתקני תברואה

הבדיקה מתבצעת לפי תקן 1205 הדן בתכן של מערכות מתקני התברואה, התקנתן ובדיקתן.

קראו עוד