בדיקות מעבדה

בדיקות מעבדה– ת"י 931
זיהוי אלמנטים וחומרי בניין במסגרת הגנה פסיבית והפרדות אש בין הגפים. בדיקה זו תבדוק את המוצרים וחומרי הגלם שהותקנו באתר ותבדוק האם עומדים בדרישות של תוכנית הבטיחות.
קראו עוד
בדיקות מעבדה- ת"י 921
זיהוי תגובות השריפה של חומרי הבניין. בדיקה זה תבדוק את המוצרים שהותקנו בבניין האם הם עומדים בדרישות.
קראו עוד
בדיקות מעבדה- ת"י 1733
תקן זה מתחלק לשני חלקים- * הוא בחירתו של הציפוי המינרלי המותז על גבי ציפוי רכיבי הבניין מפלדה והשמתו לשם שיפור עמידות חומרי הבניין בעט שרפה * קובע את תכונות הנדרשות מחומרים המשתמשים ציפוי מינרלי שאיתו מתיזים על הפלדה ואת שיטות הבדיקה של תכונות האלו.
קראו עוד
בדיקות מעבדה – ת"י 1596
תקן זה קובע את הדרישות המינמליות להתקנת מערכת מתזים אוטומטיות של כיבוי אש ואת ההגנה מפני חשיפה לאש הנידונות בתקן.
קראו עוד
בדיקות מעבדה- ת"י 755
בדיקה 755 תתקיים לפי הדרישות שמופיעות בבדיקה 921 של התגובות בשריפה של חומרי הבניין.
קראו עוד
בדיקת גלגילונים
בדיקת הגלגלונים מתבצעת בהתאם לדרישות התקן 2206 שמפרט דרישות ושיטות בדיקה של גלגלונים לכיבוי אש המיועדים להתקנה בבניינים ומשתמשים בעבודות בנייה. החלק השני של התקן מפרט דרישות להתקנה והחזקה של הגלגלונים וכן דרישות לאספקת מים אליהם.
קראו עוד
בדיקת דלתות אש
בדיקת דלתות אש מתבצעת לפי תקן 1212 וכל חלקיו ומפרט על מכללי דלתות עשן המשתמשים לשמירה על חיי אדם והגנה על רכוש. בתקן נקבעו דרישות הנוגעות להובלה ואחסון של דלת האש לפני התקנתה, דרישות התקנה ובדיקות שיש לבצע בהמלך התקנת הדלת וסיומה. כמו כן נקבעו בתקן דרישות תפקוד של הדלת המותקנת.
קראו עוד
בדיקות אפיון לחצי מים
בדיקת אפיון לחצי מים נועדה כדי לבדוק האם לחץ המים וכמות המים המגיעים מרשויות המים החיצוניות מספיקים עבור הדרישות והצרכים של מערכת הספרינקלרים במבנה. תקינות צינורות המים המובילות אל מערכות כיבוי וגילוי האש קריטית לפעולה תקינה של המערכות בזמן חירום.
קראו עוד
מגוון רחב של בדיקות לענף הבניין
קראו עוד
בדיקת מערכות כיבוי אש בגז
בדיקת מערכת כיבוי האש בגז מתבצעת לפי תקן 1597 שכולל דרישות מינימום עבור מערכת כיבוי האש האוטומטית בגז, כיבוי בהצפה מלאה. המערכת משתמשת לכיבוי אש בחללים שבהם לא ניתן להשתמש בכיבוי האש במים.
קראו עוד
בדיקת מערכות כיבוי אש בארוסול
בדיקת מערכת כיבוי אש בארוסול מתבצעת לפי התקן הישראלי 5201 המיועדים לכיבוי אזורים לא מאוכלסים.
קראו עוד
בדיקת אינטגרציה
בדיקת האינטגרציה היא בדיקה שנועדה לוודא את תפקודם של כל רכיבי מערכת כיבוי וגילוי האש. רשות הכבאות דורשת ביצוע של בדיקת האינטגרציה על ידי מעבדה מאושרת הפועלת לפי הכללים והתקנים של רשות הכבאות. בעזרת בדיקת האינטגרציה מגלים האם התכנון וההתקנה של כלל המערכות עובד כראוי ובסנכרון הנכון.
קראו עוד
בדיקת תגובות בשריפה
קראו עוד
בדיקת מערכת כיבוי אש ובקרת עשן
קראו עוד
בדיקת מערכת מיזוג אוויר
קראו עוד
בדיקת חוזק הדבקות
קראו עוד
בדיקת אטימות ממ"מ/ ממ"ק
קראו עוד
בדיקת טיח פנים ממ"מים
קראו עוד
בדיקת טיח ממ"ק
קראו עוד
בדיקת אטימות ממ"ד
קראו עוד
בדיקת מעקה
קראו עוד
בדיקת זיהוי חומרי בניה ועמידות באש
קראו עוד
בדיקת נר עשן
קראו עוד
בדיקת מערכת אבן
קראו עוד
בדיקת חוזק הדבקות אבן
קראו עוד
תקרה אקוסטית
קראו עוד
בדיקת חדר משאבות
קראו עוד
בדיקת מערכת גלאים
קראו עוד
בדיקות בטון טרי
קראו עוד
בדיקת בטון קשוי
קראו עוד
בדיקת בטון קל
קראו עוד
בדיקת אגרגטים לבטון
קראו עוד
בדיקת חיפויים
קראו עוד
בדיקת ציפויים
קראו עוד
בדיקת אנטנות
קראו עוד
בדיקת מתקני תברואה
קראו עוד
בדיקת מוצרי חשמל
קראו עוד
בדיקות רדיוגרפיות
קראו עוד
בדיקות אלקטראקוליות
קראו עוד
בדיקת תערובת בטון
קראו עוד
בדיקת בנטונייט
קראו עוד
בדיקות קרקע
קראו עוד
בדיקת מערכת מת"ק
קראו עוד
בדיקת יחיסי צפיפות רטיבות
קראו עוד
בדיקת חוזק
קראו עוד
בדיקת קונסולידציה
קראו עוד
בדיקות תפיחה
קראו עוד
בדיקת חוזק סלע
קראו עוד