טיפול באישור הג”א לטופס 4

טיפול בטופס איכלוס הג"א
בדיקת אטימות למרחב המוגן
בדיקות טיח
בדיקות תקרה אקוסטית
בדיקת גלילים
אישור תקינות לדלתות ממד
מערכות סינון ואוורור
סינרים למערכות אוורור
זיווד למרחב המוגן
סימון ושילוט למרחב המוגן
מערכות איטום- MCT
חומר משחתי- PFR-200