טיפול באישור כיבוי אש לטופס 4

טיפול באישור כיבוי אש להיתרי בנייה

היתר בניה הוא הרישיון שניתן על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה, המסמך כולל בתוכו מה נדרש לבניית המבנה.

איתור דרישת הכבאות להיתרי בניה והטיפול בהם מורכב ביותר גם אם מדובר בתוספת למבנה ולא בבניית המבנה כולו.

פילו יועצים בעלי רקע עשיר מול רשות הכבוי. אנחנו נקצר לך את הדרך בסבך הבירוקרטיה עד לקבלת ההיתרים.

קראו עוד
טיפול באישור כיבוי אש לרישוי עסקים

על מנת לקבל אישור כיבוי אש יש לעמוד בכמה וכמה דרישות של הכבאות. פילו יועצים בודקת איזה דרישות רלוונטיות לעסק המדובר ופועלת על מנת להשיג את האישור המתבקש בצורה הטובה והמהירה ביותר.

קראו עוד
תיק שטח- הוראות מכר

לפי דרישות רשות הכבאות כל פרוייקט מעל 2000 מ"ר או 29 מטר גובה מחויב בהכנת תיק שטח .

תיק השטח כולל-

 • מידע על המבנה
 • שרטוטים ומפות + רישום אמצעי בטיחות הקיימות במתחם.
 • דרך גישה לרכב חירום והצלה.
 • מידע על דרכי חדירה ודרכי מילוט מהמתחם
 • הוראות ונהלים לשעת חירום
 • תוכניות של מערכת כיבוי וגילוי האש במתחם
 • תוכניות של מערכת החשמל המותקנת במתחם
 • פרטים על מערכות הגז ומתקני הדלק  

על מנת להתחיל את הטיפול בתיק השטח נדרשת תוכנית בטיחות שאושרה ונציג שיהיה בקיא בפרויקט.

קראו עוד
סכר סיכוני אש

סכר הסיכונים מוגש לשירותי הכבאות בהתאם לדרישה על מנת לבחון את הפתרונות המתאימים . הסכר יכלול-

 • מיפוי מקיף של הסיכונים שקיימים באזור.
 • דירוג הסיכונים על פי רמת סיכון .
 • מיון הסיכונים לפי סדר עדיפויות הטיפול בהם
 • המלצות לשיפור רמת בטיחות האש והפתרונות בשטח.
קראו עוד