טיפול באישור כיבוי אש לטופס 4

טיפול באישור כיבוי אש להיתרי בנייה

היתר בניה הוא הרישיון שניתן על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה, המסמך כולל בתוכו מה נדרש לבניית המבנה.

איתור דרישת הכבאות להיתרי בניה והטיפול בהם מורכב ביותר גם אם מדובר בתוספת למבנה ולא בבניית המבנה כולו.

פילו יועצים בעלי רקע עשיר מול רשות הכבוי. אנחנו נקצר לך את הדרך בסבך הבירוקרטיה עד לקבלת ההיתרים.

קראו עוד
טיפול באישור כיבוי אש לרישוי עסקים
קראו עוד
תיק שטח- הוראות מכר
קראו עוד
סכר סיכוני אש
קראו עוד