ייעוץ ותכנון מערכות למיגון אש

ייעוץ בטיחות והגנה מפני אש
תכנון אספקת מים
תכנון מערכות מתזים
תכנון מערכות גילוי אש
תכנון מערכות כיבוי למנדפים
תכנון מחסומי אש ופיקוח עליון
מפרטים, כתבי כמויות ואומדני עבודה למיגון אש פאסיבי
חוות דעת מקצועית